YOKOHAMA-OTR CZ

Firemní filozofie

Nástin firemní filozofie

Přijímáme výzvy energicky a s nadšením, protože se měníme s dobou.
V příštích 100 letech budeme průkopníky na neznámém území.

Společnost Yokohama Rubber Co., Ltd., byla založena v roce 1917. Za více než 100 let od svého založení čelila společnost Yokohama Rubber nesčetným výzvám s neustálým průkopnickým a náročným duchem, který jí umožnil překonat mnoho obtíží a pozvednout oponu nových a vzrušujících časů.

Nadšení, které projevujeme ve všem, co děláme, pramení z neochvějného ducha našich zakladatelů, který se stal naší firemní DNA. Naši zakladatelé měli silný pocit hrdosti na to, že jsou japonskými výrobci, a silnou ambici vyvinout vlastní vysoce kvalitní gumárenské výrobky, které by se postavily technologicky vyspělejším předchůdcům v USA a Evropě.

I když se konkrétní slova mohla měnit, základní filozofie, kterou se řídí vše, co zde ve společnosti Yokohama Rubber děláme, je neměnná: „Obohacovat životy lidí a přispívat k jejich většímu štěstí a pohodě tím, že věnujeme svou energii z celého srdce a vyspělou technologii vytváření prospěšných výrobků.“ Za tímto účelem budeme i nadále přijímat výzvy k vytváření nových hodnot a neustále otevírat nové oblasti s předstihem. Tato DNA se stala jádrem gumárenství Yokohama, zatímco výsledkem našich myšlenek jsou výrobky, které dodáváme světu.

Společnost Yokohama Rubber bude i nadále energicky a s nadšením přijímat nové výzvy, protože se měníme spolu s dobou a budeme pokračovat v průkopnické činnosti na neznámém území po dalších 100 let.

Zakladatelský duch

  1. Podnikání ve výrobě je společenskou službou. Jejím účelem je zjednodušit a zpříjemnit lidem život. Jeho cílem by mělo být nabízet dobré, užitečné výrobky za mírné ceny.
  2. Základem musí být snaha dodávat kvalitní výrobky, které nemají konkurenci.
  3. Vedení by mělo dodržovat zásady spravedlnosti a ohleduplnosti. Posláním spravedlivého a poctivého managementu je zajistit kapitál, podělit se o plody snažení se svými pracovníky a plnit své povinnosti vůči spotřebitelům, aby jednali, jinými slovy, racionálně.
  4. Podnik by měl mít co nejméně zaměstnanců a co nejlépe využívat produktivitu strojů. To je velké tajemství pro zvýšení efektivity.
  5. Úspěch či neúspěch podniku závisí na tom, jak moc je člověk ochoten studovat a s jakým odhodláním se vzájemně zlepšovat a růst. V souladu s tím musí člověk vynaložit velké úsilí.